8RX mullakaitse

juuni 13, 2022

Suurem haakepind – rohkem tootlikkust

1-CLICK-GO-AUTOSETUP

Oled tüdinud põllul masina ekraanilt seadistamisest? Kasutades 1-CLICK-GO-AUTOSETUP funktsiooni, on võimalik hoida kokku 50% seadistamisele kuluvast ajast: JDLink™-iga varustatud masinal avaneb Gen4 ekraanil eelplaneeritud töö „Ülesanne“ põllule sõites automaatselt. Operaatoril tuleb ainult kinnitada „Ülesanne“ ja töö võib alata.

KASUMLIKKUS ON SINU TEHA

8RX-ga põllul töötades on kasumlikkus käega katsutav. Hiljutised Michelini tellitud uuringud koostöös Berni Ülikooli ja Agro-Transfert Instituudiga tõestasid, et 8RX traktor lõhub mullastruktuuri minimaalselt, tänu millele on põllu saagikus parem ning ka masina kasutegur suurem tänu väiksemale läbilibisemisele. Kasutades lisaks veel 1-Click-Go funktsiooni on tootlikkuse kasv kindel.

3 KORDA PAREM MULLA POORSUS

Eksperdid on rääkinud: Michelini ja Agro-Transfert läbiviidud testid tõestavad, et võrreldes 8R  ratastraktorit 8RX-iga, on tänu RX-i suuremale kontaktpinnale mulla tihenemine minimaalne, säilitades sellega ka mulla poorsuse. See omakorda tähendab väiksemat erosiooni ja rohkem vett ning vabu mineraale tugevamale taimestikule.

TAGA SUUREM SAAK

Teadlased on täheldanud tallatud põldudel kuni 10-20 protsendilist saagikuse kadu. 8 m laia haakeriista ning 900 mm laia rehviga traktori puhul – mitte arvesse võttes pöördeid- on umbes 25% põllupinnast üle sõidetud. 8RX mitte ainult ei avalda mullale vähem survet, vaid vähendab ka põllupinnast üle sõitmist.

UUS TASE TÕMBEJÕUS

Michelini insenerid on läbi viinud testid, mis näitavad, sõltuvalt pinnase tingimustest, et 8R ratastraktor jõuab 7000 daN tõmbejõuni 12%-lise nühamuse juures. Samas kui 8RX nühamus on 9000 daN juures ainult 5%.

MULJETAVALDAV KÜTUSESÄÄSTLIKKUS

7000 daN tõmbejõu juures tarbib 8RX roomiktraktor 8R ratastrakorist 20% vähem kütust. Arvestades kütusekuluks 40 l/h säästaksime ühes tunnis 8 liitrit kütust. Peamiselt on see tänu väiksemale nühamusele – suur eelis just märgades oludes töötades.

Võta ühendust oma piirkonna müügiesindajaga:

Rene Post / Harju- ja Raplamaa / tel 5385 2455   / rene.post@wihuriagri.com

Maiko Teller / Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa  / tel 5865 0051 / maiko.teller@wihuriagri.com

Priit Valts / Lääne-Virumaa, Järvamaa / tel 5910 8444 / priit.valts@wihuriagri.com

Kristjan Kokk / Jõgeva- ja Viljandimaa  / tel 5359 5063 / kristjan.kokk@wihuriagri.com

Tiit Aasna / Ida-Virumaa ja Tartumaa / tel 5855 2656 / tiit.aasna@wihuriagri.com

Raido Rätsep / Põlva-, Valga- ja Võrumaa / tel 5308 1810 / raido.ratsep@wihuriagri.com