Säästa traktorit optimeerides raha ja keskkonda!

juuni 10, 2020

Traktorit optimeerides ülalpidamiskulud kontrolli alla.

Roheline mõtteviis ja puhtam keskkond on teemad, mille nimel on John Deere aktiivset tööd teinud juba aastaid.

Tänapäeva põllumajandustehnika on moodne ja aitab tänagi palju kuludelt kokku hoida, kuid siiski on masinatega opereerimisel keskseks teguriks inimene ja otsused masinapargi haldamisel. Vähetähtis ei ole ka konkreetse masina seadistamine töö tegemiseks. Kui 20 aastat tagasi oli oluline, et traktoril oleks palju jõudu ja võimalikult suur haakeriist, siis tänapäeva tehnikat valides on oluline ka silmas pidada masina üldist ülalpidamiskulu. Kasvav konkurents hinnaturul nõuab kulude kokkuhoidmist ja efektiivsuse kasvatamist maaharimisel. Selleks, et oma masina kulud töötegemisel maas hoida, on mitmeid mooduseid. Tänagi tuntud automaatroolimise süsteemide kasutamine aitab vähendada ülekatteid, mis omakorda vähendab töökäike ja pinnasurvet. Samuti aitab sisenditelt kokku hoida sektsioonide juhtimissüsteem kuni 10%. Kõigi nende lisade kasutamine nõuab aga operaatorit, kes neid süsteeme targasti kasutada oskab.
Wihuri Agri meeskond on pühendunud sellele, et John Deere-i masinate omanikud saaksid esmaklassilise koolituse just optimeerimise osas, sest hoolime oma kliendi ettevõtte kasumlikkusest ja keskkonna jätkusuutlikkusest. 

John Deere-i kütusegarantii programm on just see, mis aitab ettevõtte traktoripargi kütusekulu kontrolli alla saada. Oluline on, et traktor oleks hoolikalt ette valmistatud mis tahes töö tegemiseks. Näiteks rasketeks mullatöödeks nõnda, et masina kaalujaotus ja lisaraskused oleks õiges kohas ning rehvirõhud sellised, et vajaminev jõud maasse pandaks. Transporditöid tehes on lisaraskuse kaasas vedamine ebavajalik ja seeläbi ka kütusekulu suurem. 

John Deere on 6R, 7R ja 8R masinaandmete põhjal töötanud kindla kütusekulu normi mullatööde ja transpordi osas. Kui teie masina kütusekulu on ettenähtust suurem, maksab John Deere teile välja vahe iga liitri eest, mis oli ettenähtud kütusekulust üle läinud. Kui aga suudate teha tööd säästlikumalt, kui tehaseandmed ette näevad, maksab John Deere teile välja efektiivsuse boonuse topelt iga liitri eest, mida olete vähem kulutanud tehase poolt ettenähtud kulust. Loe kütusegarantii programmist siit.

2019. aasta augustis kätte antud John Deere 6215R on töötanud 173 töötundi transpordil keskmiselt 54,2%-lise töökoormuse juures ja põllutöödel 718,6 töötundi 53,5%-lise koormuse juures. John Deere näeb transporditöödel sellise koormuse juures kütusekuluks ette 19l/h. Nimetatud traktor suutis transporditöödel saada kütusekuluks 21,5l/h, mis teeb 2,5l suurema kütusekulu normist. Samas põllutöödel on sellise masina etteantud kütusekuluks tehase poolt 20l/h. Traktor suutis aga põllutööd ära teha 17,9 liitrise tunnikuluga, mis näitab, et põllutöödeks oli masin väga hästi optimeeritud kuid transporditöödeks tuleb seadistustega veel vaeva näha. Nimetatud masina boonusmaksena andsime üle esimese Kütusegarantii tšeki väärtusega 4140,37 eurot Impeerium OÜ-le Järvamaal.

Friendsland OÜ Tartumaal on programmi liitunud kahe traktoriga: 6R ja 8R. Nende masinate aastane kütusegarantii boonusmakse on vastavalt 394,67 ja 10 000 eurot, mis on ühtlasi ka maksimumboonus.

“Kütusegarantii programm loob läbi  premeerimise masina operaatoril stiimuli jälgida võimalikult väikest kütusekulu. Aasta jooksul tekib loodetavasti juba harjumus ja omandatuid säästva sõidu võtteid kasutatakse ka edaspidi pärast programmi lõppemist. Reaalne rahaline kokkuhoid kulutamata kütuselt ka tulevikus.
Hea tulemuse saavutasime tänu õpihimulisele operaatorile, kes oli ise huvitatud kasutama võtteid, mida õpetati „Säästva sõidu“  koolitusel ja ka ise katsetama, et saavutada võimalikult hea tulemus. Teiseks tähtsaks momendiks oli kindlasti optimaalsete haakeriistade kasutamine,  mis lubasid koormata masinat kõige efektiivsemalt.”

Jaan Soieva

tegevjuht, Friendsland OÜ

„Impeerium OÜ boonusmakse summa eest on võimalik tagasihoidlike arvutuste põhjal  osta kütust nii palju, et sama masinaga oleks võimalik näiteks maha külvata 900 ha teravilja. See on märkimisväärne sääst!“

Priit Valts

müügiesindaja, Wihuri Agri

Uuri lisa kütusegarantii programmiga liitumise kohta oma piirkonna müügiesindajalt:

Rene Post / Harju- ja Raplamaa / tel 5385 2455  / rene.post@wihuriagri.com

Maiko Teller / Pärnu-, Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa  / tel 5865 0051 / maiko.teller@wihuriagri.com

Priit Valts / Lääne-Virumaa, Järvamaa / tel 5910 8444 / priit.valts@wihuriagri.com

Kristjan Kokk / Jõgeva- ja Viljandimaa  / tel 5359 5063 / kristjan.kokk@wihuriagri.com

Tiit Aasna / Ida-Virumaa ja Tartumaa / tel 5855 2656 / tiit.aasna@wihuriagri.com

Raido Rätsep / Põlva-, Valga- ja Võrumaa / tel 5308 1810 / raido.ratsep@wihuriagri.com